MMT

MIKROBIOLÓGIAI FOTÓ- ÉS VIDEÓ PÁLYÁZAT


A Magyar Mikrobiológiai Társaság és a Magyar Mikrobiológiai Társaság Alapítványa pályázatot hirdet mikrobiológiai tárgyú természet-, fény- és elektronmikroszkópos fotók (természetes színes, fekete-fehér és színezett), valamint videók díjazására. Figyeljenek arra, hogy a fotográfiai szempontból különleges, művészi igényű, ugyanakkor mikrobiológiai szakmai szempontból is értékelhető munkákat várunk. Pályázni lehet elektronikusan beküldött anyagokkal. Kérjük a munkákat több formátumban és több felbontásban is beküldeni (nyomtatásra, nagyméretű kivetítésre, vagy honlapi közzététel céljára optimalizálva).
A pályadíjak:

          -  1 db első díj                50 000.- Forint
          -  1 db második díj         30 000.- Forint
          -  1 db harmadik díj        20 000.- Forint

valamint a díjazott és azon felül is arra méltónak talált művek megjelentetése az MMT Honlapján, a Magyar Mikrobiológiai Társaság kiadványain (Konferenciák programfüzete, körlevelek, esetleg az Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica hasábjain).
A zsűri a pályadíjakat visszatarthatja, megoszthatja.
A pályázat jeligés. A pályázók zárt, jeligével ellátott borítékban mellékeljék adataikat:
          - név,
          - munkahelyi cím (telefonszám, drótpostacím).
A fotót - fotókat a szerző(k) nevét nem tartalmazó anonim elektronikus példányban (pl. CD, flash card a jelige feltüntetésével) kérjük.
A pályamunkákat a Magyar Mikrobiológiai Társaság postacímére (Magyar Mikrobiológiai Társaság, 1507 Budapest, Pf. 77.) várjuk.

 

Beküldési határidő (postabélyegző dátuma): 2023. március 15.
 

A pályázatokat a Magyar Mikrobiológiai Társaság vezetőségi tagjaiból és meghívott fotóművészekből álló zsűri bírálja.
A pályázat eredményét a Magyar Mikrobiológiai Társaság 2022. évi tavaszi Közgyűlésén hirdetjük ki. A nyertesek névsorát az MMT honlapján is közzé tesszük.

Budapest, 2022. június hó.

A Magyar Mikrobiológiai Társaság Vezetősége
 

Keresés